top of page

DİFERANSİYEL DENKLEMLER  Ders Listesi


 

(Ders-1) Diferansiyel denklem nedir?

 

(Ders-2) Diferansiyel Denklemlerin geometrik manası

 

(Ders-3) lineerlik ayrılabilen Diferansiyel Denklemler, Başlangıç koşulu tanımı

 

(ders-4) - ayrılabilen dif. denklemlerin çözümü (örnekler)

 

(ders-5) - integrasyon faktörü ile 1.derc. dif. denk. çözümü

 

(ders-6) - integrasyon faktörü örnek -2

 

(ders-7) - dif.denk ile karışım problemi çözmek-1

 

(ders-8) - dif.denk ile karışım problemi çözmek-2

 

(ders-9) - Tam diferansiyel denklemler'e giriş

 

(ders-10) - tam diferansiyel denklemler(soru cozumu)

 

(ders-11) - tam olmayan bir dif. denk nasıl tam yapılır

 

(ders- 12) - 2. dereceden lineer diferansiyel denklemlere giriş

 

(ders-13)-2.derece dif.denk.lerin çözümü (reel ve ayrık kökler)

 

(ders-14)-2.derece dif.denk.lerin çözümü (karmaşık kökler)

 

(ders-15)-2.derece dif.denk.lerin çözümü (özdeş kökler)

 

(ders-16)-2.derece dif.denk(özdeş kökler soru çözümü)

 

(ders-17)-mertebe düşürme ile genel çözüm elde etme(reduction of order)

 

(ders-18)-wronskian determinanti ve lineer bağımsızlık

 

(ders-19)-wronskian ile lineer bağımsızlık örneği

 

(ders-20)-homojen olmayan lineer dif. denklere giriş

 

(ders-21)-belirsiz katsayılar metodu kısım-1

 

(ders-22)-belirsiz katsayılar metodu kısım-2

 

(ders-23)-belirsiz katsayılar metodu kısım-3

 

(ders-24)-sağ yanda rezonans durumu

 

(ders-25)-yüksek mertebeden lineer dif. denk.

 

(ders-26)-yüksek mertebeden dif. (karmaşık kök)

 

(ders-27)-yüksek mertebeden dif. (özdeş kökler)

 

(ders-28)-yüksek mertebeden dif. (özdeş ve karmaşık)

 

(ders-29)-kuvvet serileriyle dif denk çözümü(sıradan noktalar)

 

(ders-30)-kuvvet serileriyle dif denk çözümü(örnek-2)

 

(ders-31)-laplace transformasyonuna giriş

 

(ders-32)-bazı fonksiyonların laplace dönüşümü

 

(ders-33)-bazı fonksiyonların laplace dönüşümü (örnekler)

 

(ders-34)-türevin laplace dönüşümü

 

(ders-35)-ters laplace dönüşümü-1

 

(ders-36)-ters laplace dönüşümü-2

 

(ders-37)-ters laplace dönüşümü-3

 

(ders-38)-birim basamak fonksiyonu-1(unit step function)

 

(ders-39)-birim basamak fonksiyonu ile kaydırılmış fonksiyonların dönüşümü

 

(ders-40)- kaydırılmış ve süreksiz fonksiyonların laplace dönüşüm soruları

 

(ders-41)- laplace ile dif denk çözümü-1

 

(ders-42)- laplace ile dif denk çözümü-2

bottom of page