top of page

BÖLÜM 1: SİNYALİN TANIMI


İşaret nedir?
 

Güç ve enerji kavramları

Ödev: Güç ve enerji hesaplama :çalışma soruları


İşareti öteleme


İşareti tersleme


İşareti ölçekleme

Ödev: Öteleme ve ölçekleme çalışma soruları


Sürekli-zamanlı kompleks üstel işaretler


Sürekli-zamanlı sinüzoidal işaretler

Ödev: Üstel kompleks işaretlerde periyot


Sürekli zamanlı dürtü ve basamak işaretleri

Ödev: Dürtü işareti çalışma sorusu


Ayrık-zamanlı kompleks üstel ve sinüzoidal işaretler


Ayrık-zamanlı dürtü ve basamak işaretleri

Ödev: Ayrık-zamanlı kompleks üstellerde periyot bulma,

BÖLÜM 2: SİSTEMLER

Sistemin tanımı


Nedensellik


Kararlılık


Doğrusallık


Zamanda değişmezlik


Hafızasızlık

Ödev: Sistem özellikleri çalışma soruları


Doğrusal ve zamanda değişmez sistemler konvolusyon toplamı

Ödev:  Konvolusyon toplamı çalışma soruları


Doğrusal ve zamanda değişlmez sistemlerde konvolusyon integrali

Ödev: Konvolusyon integrali çalışma soruları


h(n)' e ve h(t)'ye bakarak nedensellik ve kararlılık tespiti

Bölüm 3: SÜREKLİ ve AYRIK ZAMANLI İŞARETLERDE FOURIER SERİLERİ

Sürekli-zamanlı işaretlerde Fourier serileri

Doğrusal ve zamanda değişmez sistemlerde öz fonksiyon kavramı

Sürekli-zamanda Fourier serisi örnek
 

Sürekli-zamanda Fourier serileri özellikleri : 

-Doğrusallık 
-Zamanda öteleme 
-Zamanda çarpım 
-Parseval ilişkisi 
-Konjuge simetriklik


Ayrık-zamanlı işaretlerde Fourier seriler

Ayrık-zamanlı işaretlerde Fourier serileri

Bölüm 4: Sürekli-zamanlı Fourier dönüşümü (CTFT)
Fourier serisinden Fourier Dönüşümüne geçiş

Sürekli zamanlı Fourier dönüşümleri :

-Doğrusallık özelliği
-Zamanda öteleme
-Zamanda tersleme
-Ölçekleme
-Konjuge simetriklik
-Dualite

  Ödev: Dualite özelliği soru çözümü
-Konvolusyon özelliği
  Ödev: Konvolusyon özelliği
-Çarpım (Modulasyon) özelliği
-Türev özelliği

  Ödev: Fourier dönüşümünde çarpım ve
              türev özellikleri


Dürtü işareti ve 1'in Fourier dönüşümleri
Dürtü katarının ve periyodik işaretlerin Fourier dönüşümü
Basamak işareti "u(t)" nin Fourier Dönüşümü
Sürekli zamanlı Fourier dönüşümü : İntegral özelliği

Ödev: İntegral özelliği soru çözümü


Bölüm 5: Ayrık-zamanlı Fourier dönüşümü (DTFT)
Ayrık-zamanlı Fourier serisinden
Ayrık-zamanlı Fourier Dönüşümüne geçiş

Ödev: Ayrık-zamanlı Fourier Dönüşümü

Ayrık-zamanlı Fourier Dönüşümü:
-Doğrusallık özelliği
-Zamanda öteleme özelliği
-Frekansta öteleme özelliği
-Parseval ilişkisi
-Konvolusyon özelliği

  Ödev: Konvolusyon özelliği
-Çarpı özelliği

Dürtü işareti ve sabitin Ayrık-zamanlı Fourier dönüşümleri
Ayrık-zamanlı basamak işaretinin Fourier Dönüşümü
Fark alıcı ve toplayıcı sistemlerin frekans cevaplarının çıkarımı

Fark denklemi ile tanımlanan sistemlerin frekans cevabı

 


Bölüm 6: Laplace dönüşümü
Laplace dönüşümüne giriş
Ödev: Laplace dönüşümü çalışma soruları
iki farklı işaretin toplamının Laplace dönüşümü
ROC özellikleri - 1
ROC özellikleri - 2
Kısmi kesirlere ayırma ile ters Laplace dönüşümü

Laplace dönüşümü özellikleri

-Doğrusallık
-Zamanda öteleme
-S uzayında öteleme
-Zamanda integral


Laplace dönüşümünde başlangıç ve bitiş teoremleri
LTI sistemlerin karakteristiğinin Laplace dönüşümü ile analizi

Ödev: Laplace dönüşümü çalışma soruları-2


Bölüm 7: Z-Dönüşümü 
Ayrık-zamanlı Fourier Dönüşümünden (DTFT) Z-dönüşümüne geçiş
Ödev: Z-dönüşümü hesaplama çalışma soruları-1
Z-Dönüşümünde ROC özellikleri-1
Z-Dönüşümünde ROC özellikleri-2
Ters Z-dönüşümü: Kısmi kesirlere ayırma metodu
Ters Z-dönüşümü: polinom bölmesi ile kuvvet serisi açılımı

Z-dönüşümü özellikleri :

-Doğrusallık
-Zamanda öteleme
-Zamanda tersleme
-Z uzayında türev
-Konvolusyon
-Başlangıç değeri teoremi


Z-dönüşümünde sistem karakteristiği analizi
Ödev: Z-dönüşümü çalışma soruları-2

 

bottom of page