top of page

OLASILIK  Ders Listesi


Olasılığa Giriş

 

50-50 Düşünmek

 

Olay ve Örneklem Uzayı Kavramları

 

Olasılık Notasyonu ve Marjinal Olasılık

 

Kesişim ve Birleşim Olasılıkları

 

Şartlı Olasılık

 

Bağımsız Olaylar

 

Ayrık Olaylar

 

Bağımsız Olayla Ayrık Olayı Karıştırma!

 

Ağaç diyagramı Bağımsız Olaylar

 

Bağımlı Olaylar Ağaç Diyagramı

 

Bayes Teoremine Giriş!

 

Öncül, sonsal, Olabilirlik gibi tanımlar (Posterior,prior,likelihood)

 

Bayes teoremi Örnek soru

 

Olasılıkta Permutasyon

 

Kombinasyon Kullanarak Poker Olasılıklarını Hesaplama

 

Poker Ödev Çözümü

 

Sayısal Loto ve Olasılık

 

Rastgele Değişken Nedir?

 

Rastgele Değişken Ödev Çözümü

 

Olasılık Kütle Fonksiyonu (PMF)

 

PMF Ödev Çözümü

 

PMF Matlab Simülasyonu

 

CDF (Kümülatif dağılım Fonksiyonu) nedir?

 

CDF Ödev Çözümü

 

Beklenen Değer (Expected Value) Nedir?

 

Beklenen Değer Örnek soru

 

Beklenen Değer ödev çözümü

 

Varyans Nedir

 

Varyans Soru çözümü

 

Standart sapma Nedir?

 

Tek Düze(uniform) dağılım

 

Binom Dağılımı

 

Binom Örnek Soru

 

Binom ödev Çözümü

 

Binom Matlab simülasyonu

 

Sürekli Rastgele Değişkenler

 

Sürekli Rastgele Değişkenlerde CDF

Sürekli RD örnek soru

 

Normal Dağılım (Gauss Dağılımı)

 

Standart Olmayan Normal Dağılımda Q fonksiyonu

 

Q fonksiyonu Örnek soru Çözümü

 

Merkezi Limit Teoremi - 1

 

Merkezi Limit Teoremi -2

 

Birleşik Olasılık Kütle Fonksiyonu (Joint PMF ve CDF)

 

Birleşik Olasılık Kütle Fonksiyonu(PMF) -Ödev çözümü

 

Birleşik PMF'den Marjinal ve Koşullu olasılıkları hesaplamak

 

Marjinal ve Koşullu olasılıklar - Ödev Çözümü

 

Rastgele Değişkenlerin Bağımsızlığı

 

Birleşik Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu (Joint PDF)

 

Birleşik Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu - Ödev çözümü

 

Tipik bir vize, final sorusu kısım-1

 

Tipik bir vize final sorusu kısım-2

 

KOVARYANS NEDİR?

 

KOVARYANS soru çözümü-1

 

KOVARYANS soru çözümü-2

 

Bağımsız Rastgele Değişkenlerin Toplamının OYF (pdf) hesabı

 

PDF'lerin Konvolüsyonu örnek soru

 

KOVARYANS MATRİSİ nedir?

 

KOVARYANS MATRİSİ örnek soru çözümü

 

Rastgele Süreç (random process) Nedir?

 

Rastgele Süreç-2

 

Rastgele Süreç-2 (soru çözümü)

 

Örnek bir Rastgele Süreç: Radyo yayını

 

Rastgele Süreç-3 (soru çözümü)

 

Sıkı Stasyonerlik (Strict Sense Stationary)

 

Gevşek Stasyonerlik (Wide Sense Stationary)

 

WSS soru çözümü

bottom of page